Szolgáltatásaink

Szállítmányozás:

 • Belföldi közúti árufuvarozás (szemes anyagok)
 • Nemzetközi árufuvarozás (darabáruk)
 • Aszfaltüzemek kiszolgálása
 • Keverőüzemek kiszolgálása
 • Autópályák, útépítések kiszolgálása
 • Épületek, építmények alapanyag-igényeinek kiszolgálása
 • Traileres szállítások (nehézgépek)

Föld rakodás

Földmunkák:

 • Bányák, tájsebek rekultivációja (nagy teljesítményű gépekkel)
 • Bánya letakarítások
 • Építési anyagok kitermelése (homok, kavics, agyag, kő)
 • Épületek, logisztikai központok alapozása
 • Ágyazatépítés
 • Útalapok készítése
 • Mederrendezés, vízéptési földmunkák
 • Gátépítés
 • Vasúti töltés építés

Rácsos-gémes köteles kotró

Egyéb idény jellegű munkák:

 • Síkosság mentesítés (hó eltakarítás, só rakodás, só szállítás)
 • Betakarítási munkák (cukorrépa szállítmányozása, depóba rendezése, vagonba történő berakása)